Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Office Output

[Persbericht, Maarsen/Amsterdam, 29 januari 2009]
Gratis webdienst legt output Office-toepassingen naast elkaar `Gebruiker kan eindelijk te zien krijgen wat ontvanger ziet'.
[This press-release in English ENGLISH]

Het overheidsprogramma Nederland Open in Verbinding en vereniging OpenDoc Society werken samen aan een online documentfabriek om office-toepassingen te kunnen vergelijken. De gratis webdienst Officeshots.orgENGLISH zal eind volgende maand in de lucht zijn. Gebruikers kunnen dan online de kwaliteit van de output van zowel officepakketten als web-gebaseerde office-toepassingen vergelijken. De samenwerking werd aangekondigd tijdens een drukbezocht ODF-congres in Maarssen. Het project wordt financieel gesteund door een eenmalige subsidie van de Nederlandse charitatieve investeerder NLnet.

"Gebruiker kan eindelijk te zien krijgen wat ontvanger ziet"

"Dankzij de overgang op open standaarden neemt het aanbod aan officetoepassingen in de markt snel toe. Bij een volwassen markt hoort dat gebruikers de verschillende leveranciers onderling transparant kunnen vergelijken, en daarop kunnen aanspreken" aldus Bert Bakker, voorzitter van OpenDoc Society. "Officeshots.org zorgt er straks voor dat je niet een leverancier op zijn blauwe ogen hoeft te geloven als hij claimt dat hij een bepaald bestandsformaat ondersteunt. Zien is geloven."

"We willen we de onderlinge verschillen tussen toepassingen zichtbaar en merkbaar maken, wat hun leveranciers stimuleert tot kwaliteitsverbetering", zo vertelt Ineke Schop, programmamanager bij Nederland Open in Verbinding. Doordat gebruikers zelf documenten uploaden en vervolgens kunnen zien wat de verschillende producten aan output opleveren, krijgt de gebruiker een krachtig tool om kwaliteitsverschillen meetbaar maken. Ook helpt de voorziening ontwikkelaars om het resultaat van huisstijlen en sjablonen in verschillende office-pakketten te vergelijken. "Dat helpt overheden om een onderlegde keuze te maken welk product ze kiezen en om te voldoen aan de ambities van het kabinet om ODF en PDF de standaarden binnen de Nederlandse overheid te maken voor het uitwisselen van documenten."

In het kader van het actieplan 'Nederland Open in Verbinding' beschikken rijksoverheden per april van vorig jaar over het gebruik van Open Document Format, andere overheden kennen die mogelijkheid sinds 1 januari 2009. Het actieplan is een gezamenlijk initiatief van staatssecretarissen Heemskerk (EZ) en Bijleveld (BZK). Ook internationaal is er inmiddels al de nodige belangstelling voor de tool, die daarom al bij de lancering meertalig zal zijn. Sinds november heeft het College Standaardisatie in het kader van dit actieplan ook PDF/A-1 toegevoegd aan de lijst met open standaarden waarvoor 'comply or explain' geldt. De dienst gaat eind februari in beta voor leden van vereniging OpenDoc Society, een maand later kunnen ook anderen gebruik gaan maken van de dienst.

Contactpersonen

 Michiel Leenaars
 OpenDoc Society Nederland
 tel: +31 627 05 09 47
 mail: michiel [at] opendocsociety.org
 sip: michiel [at] nlnet.nl
 Fabrice Mous
 tel: +31 70 888 77 17
 tel: +31 648 58 51 62
 mail: fabrice.mous [at] noiv.nl
 

Over de geciteerde personen

Bert Bakker (1958) is voorzitter van OpenDoc Society, en daarnaast onder meer voorzitter van de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars en bestuur van Mira Media, het expertisecentrum voor diversiteit in de media. Hij is werkzaam als senior adviseur bij strategieadviseurs Meines & Partners. Van 1994 tot 2006 zat hij in de Tweede Kamer namens D66 als financieel woordvoerder; daarnaast hield hij zich bezig met onder meer financiën, economische zaken, defensie en media. Hij was voorzitter van de enquêtecommissie naar de val van Srebrenica. Voor hij kamerlid werd vervulde hij een aantal andere functies, waaronder correspondent van de Universitaire Pers en hoofd bestuurszaken en voorlichting van de SER (Sociaal-Economische Raad). Landelijke bekendheid en respect verwierf hij vooral door zijn voorzitterschap van de onderzoekscommissie die de uitzending van Nederlandse militairen bij vredesmissies onderzocht.

Ineke Schop is programmamanager van het programma Nederland Open in Verbinding. Als programmamanager is Ineke verantwoordelijk voor het met elkaar naar wegen zoeken om de Nederlandse overheid tot meer interoperabiliteit te bewegen, door middel van de inzet van open standaarden en waar mogelijk open source software. Hiervoor was Schop onder meer programmamanager bij EGEM.

(Drukvarianten van de logo's zijn op aanvraag beschikbaar.)

Over OpenDoc Society

Het doel van OpenDoc Society is om --neutraal en zonder winstdoelstelling-- individuen en organisaties met een gezamenlijk belang rondom alles wat met ODF en gerelateerde open documentstandaarden te maken heeft, te verenigen. OpenDoc Society biedt een platform waar de leden hun kennis samenbrengen rondom praktische zaken als beschikbare tools voor eindgebruikers en ontwikkelaars, transitiestrategieën en omgaan met legacy, overheidsbeleid, integratie met andere ICT-middelen, professionele support en maar natuurlijk ook innovaties, accessibility, interoperabiliteit en kwaliteitscontrole. De vereniging vormt een neutraal netwerk om van elkaar te leren en kennis rondom ODF te delen, om internationale kennis naar de Benelux te halen maar ook om overheden en pers met dit complexe onderwerp verder te kunnen helpen.

Nederland Open in Verbinding

Het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) informeert overheidsorganisaties over de mogelijkheden van open standaarden (OS) en open source software (OSS) en stimuleert hen deze waar mogelijk toe te passen in hun informatiesystemen. Het programma volgt hierbij het Actieplan Nederland Open in Verbinding, dat de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in september 2007 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het programma NOiV biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten waarmee overheidsorganisaties zelf open source software kunnen toepassen. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De activiteiten van het programma zijn primair gericht op bestuurders en ICT-management van de overheid en hun toeleveranciers. Daarnaast heeft NOiV ook een coïrdinerende rol met partijen uit de overheid en semi-overheid en uit de private sector.

Over Stichting NLnet

Stichting NLnet is een particulier liefdadigheidsfonds dat ondersteuning biedt aan open standaarden en de open source wereld. In de loop der jaren heeft de stichting actief bijgedragen aan (internet) standaarden, open source projecten en faciliterende activiteiten zoals de ontwikkeling van de GPLv3.

Stichting NLnet is een onafhankelijke organisatie waarvan de middelen afkomstig zijn van rente op een zeer substantiële eigen kapitaal gevormd in 1997 door de verkoop van de eerste Nederlandse Internet Service Provider. Haar eigen kapitaal zorgt voor een absolute onafhankelijke positie. In de statuten van de vereniging voor de stichting NLnet staat: "het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. NLnet gelooft in open standaarden en open source.

Op dit moment worden tientallen projecten en organisaties wereldwijd financieel ondersteund. Onder hen: onderzoekslaboratorium NLnet Labs, het Tor project, CACert, Bricophone, OpenDoc Society, Intelligent Interactive Distributed Systems en de Internet Society.