Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2021-01-13

ISOC Award 2006 genomineerden

Independent lab for Internet infrastructure development

NLnet Labs is genomineerd voor de Awards 2006 van ISOC Nederland, in de categorie "Veiligheid en privacy". De prijsuitreiking vindt plaats op 12 september. Het ISOC geeft de volgde informatie.

Het internet is een belangrijk platform voor maatschappelijke interactie voor de samenleving geworden, en speelt ook in de communicatie met overheid, bedrijfsleven en privéomgeving een niet meer weg te denken rol. Vertrouwelijkheid is daarbij vaak van groot belang.

Welke persoon, bedrijf of organisatie leverde een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en privacy van internetgebruikers?

College Bescherming Persoonsgegevens
Pro-actieve toezichthouder op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.
NLnet Labs
Levert een belangrijke bijdrage aan een veiliger internet
Karin Spaink
'Medische Geheimen' is een vernietigend onderzoek naar medische vertrouwelijkheid.
Bits Of Freedom
Bewaken van burgerrechten in het tijdperk waarin techniek grenzen overschrijdt.
Netkwesties
De vinger aan de pols van ontwikkelingen op gebied van veiligheid, privacy en nieuwe media
Vrije Universiteit
Wereldberoemd met onderzoek naar virusrisico van RFID's en bescherming tegen RFID's

Project NLnet Labs

Navigate projects

Search