Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Ministerie van Economische Zaken doneert half miljoen aan "Internet Hardening Fund"

Gezamenlijke investering in beveiliging gedeelde infrastructuur internet

This item in English

Amsterdam/Den Haag, December 16, 2016 — Het Ministerie van Economische Zaken draagt een half miljoen euro bij aan het "Internet Hardening Fund", een nieuw maatschappelijk fonds dat investeert in het versterken van de onderliggende infrastructuur van het globale internet. Het fonds wil een significante impuls leveren aan de technische en operationale basis van een veiliger en stabiel internet, en de universele beschikbaarheid van hoogwaardige encryptie-software. Het fonds wordt beheerd door stichting NLnet, de algemeen nut beogende instelling die opgezet is door de Nederlandse pioniers die in de jaren tachtig het internet in Europa introduceerden.

Het fonds richt zich op twee verbonden pijlers: enerzijds hoogwaardige open source-encryptie-software in de infrastructurele laag, en anderzijds ontwikkeling en versterking van de onderliggende technische internet- en webstandaarden op het gebied van encryptie. Het fonds opereert (net als het internet) internationaal. Iedere twee maanden is er weer een competetieve financieringsronde. Projecten die aanvragen indienen bij het fonds draaien (om de kans op honorering te vergroten) automatisch ook mee in de open calls  van NLnet, die worden gefinancierd vanuit eigen middelen.Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken is launching partner van het fonds. Via het fonds kunnen onafhankelijke onderzoekers en ontwikkelaars stipendia aanvragen ter ondersteuning van activiteiten rondom encryptie en andere manieren om internetcommunicatie te beveiligen.

Het internet afharden betekent dat we het bestendig maken tegen allerlei vormen van misbruik, zeg Marc Gauw, algemeen directeur van stichting NLnet, Cryptografie draagt de enorme verantwoordelijkheid om het internetverkeer tegen manipulatie te beschermen, en we hebben op dat punt nog een hoop in te halen. De gezondheid van het internet wordt in sterke mate bepaald door de zwakste delen. Zoals we recent hebben gezien met een aantal grootschalige aanvallen, is er nergens een veilige plek op het internet zolang er zwakheden zijn die op zeer grote schaal misbruikt kunnen worden. Met het Internet Hardening Fund kunnen we de collectieve kracht van de technische gemeenschap en het instrument van open source bundelen community om het niveau van veiligheid voor iedereen omhoog te krijgen.

De Nederlandse overheid heeft de laatste tijd herhaaldelijk nadruk gelegd op de ondersteuning van open standaarden en open source, en heeft een degelijke positie aangaande de noodzaak van  encryptie. In december 2015 onderschreef de Tweede Kamer deze positie door het unaniem aannemen van een motie van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. De motie spoorde het kabinet aan tot steun van de open source-gemeenschap die verantwoordelijk is voor kritieke onderdelen van de internetinfrastructuur. De motie stelt dat sterke encryptie en goede beveiliging binnen het netwerk een essentiële voorwaarde voor de vrijheid en veiligheid van zowel individu als samenleving, en belangrijk is voor het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het beschermen van bedrijfsgeheimen. We zijn het er allemaal mee eens dat een sterk, veilig en open internet van essentieel belang is voor zowel de samenleving als de wereldeconomie zegt Marc Gauw, Het Internet Hardening Fund is opgezet om het talent van ontwikkelaars en de technische gemeenschap  om van onderaf met oplossingen te blijven komen op een transparante en kosteneffectieve manier We hopen dat andere belanghebbenden - zowel uit de private sector als uit de publieke hoek and - de grote voordelen van deze aanpak inzien en het geweldige voorbeeld van de Nederlandse overheid zullen volgen."


Relevante informatie