Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Getroffen internetgebruikers starten SOS INTERNET

[Persbericht woensdag 1 februari 2012; Amsterdam, woensdag 1 februari 2012

'Deelname in rechtszaken omtrent internetblokkades'.

Een aantal prominente vertegenwoordigers van het Nederlandse internet neemt vandaag het initiatief om internetgebruikers als belanghebbenden vertegenwoordigd te laten zijn in de rechtzaak van Brein tegen Ziggo en XS4all en in andere rechtszaken die (gaan) spelen rondom het blokkeren van internetverkeer. Per 1 februari 2012 worden beide interproviders - in weerwil van een hoger beroep - via een dwangsom gedwongen om technisch onverstandige en zeer invasieve maatregelen te nemen. Dat betekent een minder stabiel en langzamer internet voor miljoenen klanten - zowel burgers, bedrijven als ook een groot gedeelte van alle Nederlandse scholen.

"De impact van de maatregelen zoals die zijn opgelegd is onevenredig schadelijk", zo stelt Marleen Stikker, directeur van Waag Society en in de vroege jaren '90 initiatiefnemer van De Digitale Stad. "Internet neemt een centrale rol in in onze samenleving, en dit is vragen om problemen. We kunnen de verantwoordelijkheid voor het wegnemen van deze dreiging niet alleen bij juristen van twee ondernemingen leggen."

De initiatiefnemers willen met SOS Internet middelen bij elkaar brengen om zich als partij te kunnen voegen bij lopende rechtszaken die de openheid en stabiliteit van het internet raken. Geld dat bijeen gebracht wordt door internetgebruikers zal worden gebruikt voor het daarbij inschakelen van gekwalificeerde technische en juridische deskundigen op het vlak van internettechnologie, en het uitzetten van gekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voorgestelde ingrepen in rechtszaken of wetgeving.

"Het is een ding als dergelijk verstrekkende ingrepen in netwerken gerealiseerd worden na democratisch tot stand gekomen wetgeving en op basis van voldoende inzicht in de technologie,", stelt internetexpert Hendrik Rood. "Het is wat anders als dat gebeurt na een interpretatieve oprekking van juridische begrippen ten faveure van de belangen van 'e'en belangengroep."

Naast het hoger beroep van de twee internetproviders liggen er nog meer rechtszaken in het verschiet - ook andere providers zijn inmiddels benaderd met verzoeken tot blokkades. "Dit soort materie kan niet alleen bekeken worden met een kokervisie richting het enge domein van Auteursrecht", aldus Simon Hania, een van de mede-initiatiefnemers en voormalig technisch directeur van XS4all. "We willen de doelpalen verplaatsen naar de implicaties voor de samenleving."

Het initiatief draagt de naam SOS Internet, wat staat voor Steunfonds Open en Stabiel Internet. Het fonds wordt kostenloos professioneel beheerd door NLnet Foundation, dertig jaar geleden de grondleggers van internet in Nederland en nu een van de belangrijkste liefdadigheidsfondsen op internetgebied wereldwijd. Donateurs kunnen er dus zeker van zijn dat het geld allemaal terecht komt waarvoor het bedoeld is - een open internet.

De officiele lancering zal over drie weken plaatsvinden op een brainstormbijeenkomst in het Anatomisch Theater van Waag Society (op 23 februari 2012). Meer informatie op https://nlnet.nl/SOS-internet

Donaties en andere vormen van steun zijn van harte welkom, deze zijn overigens in veel gevallen (dankzij de ANBI-status van NLnet Foundation) voor de belasting aftrekbaar.


Het doel van SOS Internet is:

  • het handhaven, bevorderen en verkrijgen van afdoende juridische bescherming van de rechten op een open en stabiel internet voor gebruikers van internet in Nederland
  • De aanpak is het correct informeren van publiek, politiek en de rechterlijke macht over het technisch en operationeel functioneren van het internet en de impact van (voorgestelde) rechterlijke en/of wettelijke ingrepen
  • De middelen die we gaan inzetten zijn:
    • het aangaan van of zich voegen bij rechtszaken die de openheid en stabiliteit van het internet raken
    • het daarbij inschakelen van gekwalificeerde technische en juridische deskundigen op het vlak van Internettechnologie
    • het uitzetten van gekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voorgestelde ingrepen in rechtszaken of wetgeving.

Meer info:

https://nlnet.nl/SOS-internet