Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Wedstrijd om internetgebruikers te beschermen

NLnet lanceert wedstrijd om internetgebruikers te beschermen.
Gebruiker zelf aan zet in niet-commercieel security-initiatief

Amsterdam, 15 mei 2008

[Contest web-pagina ENGLISH]
[This press release in English ENGLISH]
De in Nederland gevestigde not-for-profit-organisatie NLnet lanceert een internationale wedstrijd waarin deelnemers tools moeten verzamelen die gewone eindgebruikers beschermen tegen cybercrime en privacyaantastingen. De lancering vindt plaats op donderdag 15 mei tijdens een security- conferentie in Ede. NLnet beheert een groot privaat fonds van enkele tientallen miljoenen, van waaruit de stichting jaarlijks significant investeert in maatschappelijke initiatieven op het gebied van open standaarden, open source, privacy en digitale burgerrechten. De wedstrijd maakt deel uit van een langer lopend programma om privacy en security op ICT-vlak te bevorderen ENGLISH.

"Normale computergebruikers vallen maar al te gemakkelijk ten prooi aan misbruik van buitenaf op de informatiesnelweg," stelt Michiel Leenaars, directeur strategie van de stichting. "De zelfde mogelijkheden die het web hebben getransformeerd naar een vorm van sociale software betekenen in de praktijk ook een enorme kwetsbaarheid. Daar willen we samen met de gebruikers en professionals zelf wat aan doen." NLnet hanteert het uitgangspunt dat veiligheid en privacy te belangrijk zijn om enkel aan commerciele partijen toe te vertrouwen.

"We willen op een speelse manier kennis over tools verzamelen die de gewone internetgebruiker kan gebruiken om zichzelf te beschermen," stelt Leenaars. De nadruk daarbij ligt naast veiligheid ook op usability, omdat uit ervaring gebleken is dat beveiliging die in de weg van de gebruiker zit al snel wordt uitgeschakeld. De stichting is ook op zoek naar hoe je beschikbare professionele tools beter bruikbaar zou kunnen maken voor beginnende gebruikers zonder veel technische kennis van zaken. De hoofdprijs is 2.500 euro, daarnaast zijn er enkele andere prijzen. De stichting is van plan om de aangebrachte tools bij elkaar te brengen en via diverse kanalen te verspreiden. Deadline voor inzending is 15 augustus 2008 om 12:00 CET. De resultaten worden uiterlijk 15 september 2008 bekend gemaakt.

Inzendingen zijn welkom op: usersafety2008@nlnet.nl. Alle prijzen worden cash uitgekeerd, winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele belastingen. Deelname staat open voor alle nationaliteiten. Eventueel kunnen de winnaars de opbrengst ook belastingvrij doneren aan een open source-project naar keuze.