Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

Nieuwe directeur strategie voor maatschappelijk ICT-fonds NLnet

Amsterdam, 16 april 2008

[ENGLISH This text in English]
De in Nederland gevestigde not-for-profit-organisatie NLnet benoemt Michiel Leenaars (35) als directeur strategie van de stichting. NLnet beheert een groot privaat fonds van enkele tientallen miljoenen, van waaruit de stichting via een open en laagdrempelige aanvraagprocedure jaarlijks significant investeert in maatschappelijke initiatieven op het gebied van open standaarden, open source, privacy en digitale burgerrechten.

NLnet-directeur Valer Mischenko is blij met de benoeming door het bestuur: "Met de benoeming van Michiel Leenaars bevestigt de stichting de eerder aangenomen koers op maximale positieve impact op de maatschappelijke ontwikkelingen. De voor de komende periode door NLnet uitgekozen strategische thema's op gebied van onder meer open documentformaten en privacy kunnen de uitgebreide expertise en ervaring van Leenaars goed benutten".

Leenaars blijft naast zijn werkzaamheden voor NLnet werkzaam als directeur voor de vereniging voor internetprofessionals Internet Society Nederland. Verder is hij als adviseur op het gebied van e-science en e-infrastructuur verbonden aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en als bestuurslid aan onder meer EURid, Gridforum.nl en OpenDoc Society.

Stichting NLnet beheert een aanzienlijk vermogen dat in 1997 ontstaan is door de verkoop van de eerste ISP van Nederland, en betrekt daarnaast middelen uit donaties en legaten. Door het eigen vermogen is NLnet in staat een eigen en absoluut onafhankelijke positie in te nemen. De statutaire doelstelling van Stichting NLnet is "het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn". Op dit moment worden enkele tientallen projecten en organisaties geldelijk ondersteunt, waaronder het onderzoekslab NLnet Labs, de Free Software Foundation, OpenDoc Society, KOffice en Internet Society.