Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

Bob Goudriaan opvolger van Marc Gauw

NLnet benoemt nieuwe algemeen directeur

Amsterdam, 12 oktober 2017

[This text in English ENGLISH]

Bob Goudriaan (1966) is per 16 december de nieuwe algemeen directeur van stichting NLnet. Goudriaan volgt Marc Gauw op, die bijna 4 jaar de functie vervulde en tevens voorzitter was van de stichting. Gauw neemt per diezelfde datum afscheid van NLnet, om zich geheel te kunnen gaan richten op een aantal nieuwe eigen activiteiten. Goudriaan treedt een maand eerder al in dienst in het kader van overdracht.

Ik ben gefascineerd door de cruciale rol van NLnet in de geschiedenis van het wereldwijde internet, stelt Bob Goudriaan, Er liggen fundamentele uitdaging met betrekking tot veiligheid en privacy, die alle vlakken van onze samenleving en van onze privelevens raken. Ons streven is om de komende jaren die pioniersrol voort te zetten en op die wijze onze doelstellingen te verwezenlijken.

Hiermee vindt hij bijval bij collega-directeur Michiel Leenaars. We zijn als stichting erg blij met de komst van Bob Goudriaan. De afgelopen jaren is de complexiteit voor ons als Algemeen Nut Beogende Instelling behoorlijk toegenomen. NLnet is steeds meer een 'fonds-der-fondsen' geworden, en met steeds meer internationale partners gaan samenwerken. Daarnaast krijgen we te maken met relevante nieuwe verschijnselen zoals donaties in cryptocurrencies waar allerlei interessante juridische en fiscale kanten aan zitten. De brede financiële en organisatorische ervaring van Bob komt dus echt als geroepen. We zijn dus verheugd dat juist Bob de taken over gaat nemen van Marc Gauw, en dankbaar voor de grote bijdrage die Marc de laatste jaren geleverd heeft aan NLnet.

Goudriaan was hiervoor partner en medeoprichter van het in Amsterdam gevestigde organisatieadviesbureau Gendo. Daarnaast is hij sinds 2014 betrokken bij het ethisch securitybedrijf Radically Open Security, een maatschappelijk gedreven onderneming die zich er bij oprichting aan committeerde haar winst ten goede te laten komen aan stichting NLnet.

Goudriaan studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden, en wisselde daarna functies bij grote organisaties als PWC en Deloitte in binnen- en buitenland af met ondernemerschap.