Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

Open inschrijving voor financiering

Deadline voor indiening: 1 november 2013
 

[Same text in English ENGLISH]
Zit je met een waardevol idee op het gebied van de netwerk- en internettechnologie, en zoek je naar financiële middelen om je idee mogelijk te maken? Of heb je een waardevol bestaand project dat extra middelen nodig heeft om verdere ontwikkeling mogelijk te maken? Dien dan vóór de volgende deadline een aanvraag in bij Stichting NLnet om te kijken of en hoe wij je verder kunnen helpen. Wij kunnen onze middelen vrij inzetten om het nut van open technologieën voor de samenleving te maximaliseren. Wat voor ons belangrijk is dat door jou ontwikkelde technologie voor anderen bruikbaar is en gebruikt zal worden.

We zijn benieuwd naar je voorstel! NB: ook als je een inspirerend idee hebt maar het zelf niet kunt uitvoeren, horen we het graag van je.

Veel mogelijkheden

Stichting NLnet is een ideële (private) not-for-profitorganisatie die vanuit donaties helpt om de open informatiesamenleving dichterbij te brengen. Jaarlijks besteedt de Stichting om en nabij twee miljoen Euro aan het ondersteunen van strategische initiatieven voor de open informatiesamenleving, in het bijzonder voor ontwikkeling en popularisering van open standaarden en (netwerkgerichte) open source-technologie. Daarnaast wil de Stichting een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over deze onderwerpen.

Stichting NLnet steunt een breed palet aan gerichte activiteiten die als gemeenschappelijke deler hebben om het internet beter te maken. Dat gaat van softwareontwikkeling, standaardisatiewerk en ontwikkeling van onderwijsmateriaal tot en met beveiligingstools en ondersteuning voor digitale burgerrechtenactiviteiten. De NLnet-bijdrage kan ook worden gebruikt als zg. matching voor andere (EU)-projecten en subsidies.

Hoe werkt het

NLnet biedt een aantal maal per jaar gelegenheid aan kleinere en opstartende projecten om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning. Deadlines worden aangekondigd op de website, de projectaanvragen dienen op die datum binnen te zijn om 12:00 uur 's middags CET.

De Stichting bepaalt in een korte en overzichtelijke procedure ENGLISH op basis van relevantie, kwaliteit en urgentie welke initiatieven zij steunt en welke niet. Maatschappelijke gerichtheid is een prè, evenals een duidelijk toepassingsdomein. Een belangrijke bepaling is dat eventuele softwareprogrammatuur die voortkomt uit een project beschikbaar moet komen onder een erkende open source licentie (GPL, BSD, Apache, etc.). Ook reisbeurzen en ondersteuning van evenementen zijn mogelijk.

Het wordt gewaardeerd als je bij je aanvraag uitlegt op wie je project gericht is en hoe je je projectresultaten gaat verspreiden. Binnen twee weken na sluiting van de deadline hoor je of je project volgens de Stichting voldoet aan alle criteria, en binnen vier weken weet je of we met je verder willen. Vervolgens bespreken we met je de projectplannen en wat onze visie op je project is. De Stichting heeft een uitgebreid netwerk en kan je mogelijk koppelen aan andere ervaren partijen. Als alles goed omschreven is kun je binnen zes weken aan de slag zijn!

Mijn idee vergt meer

Projecten die aanzienlijk meer budget vragen dan binnen de open inschrijving van NLnet mogelijk is, adviseren we een afspraak te maken met een van onze medewerkers om de mogelijkheden door te spreken. De mogelijkheid bestaat dat NLnet ofwel de kosten alsnog voor haar rekening kan nemen, ofwel kan helpen om het project op weg te helpen om andere financieringsbronnen te vinden. Ook co-financiering is niet uitgesloten.

Gebruik het contact aanvraag formulier ENGLISH of bel met Michiel Leenaars (Directeur Strategie, 06 27 050 947 of 020 888 42 52).

Over Stichting NLnet

Stichting NLnet is een onafhankelijke stichting die haar middelen betrekt uit donaties en legaten. Haar startvermogen is in 1997 ontstaan is door de verkoop van de eerste internetaanbieder van Nederland. Door het eigen vermogen is NLnet in staat een eigen en absoluut onafhankelijke positie in te nemen. De statutaire doelstelling van Stichting NLnet is "het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn". Op dit moment worden enkele tientallen projecten en organisaties geldelijk ondersteunt, waaronder het onderzoekslab NLnet Labs, Unhosted, Lantern Project, Calligra Suite, WebODF, AbiWord, Serval, Jitsi, 0cpm en Internet Society.