Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

OASE resultaten

Op 8 maart 2006 worden de resultaten van het OASE programma gepresenteerd in Utrecht. OASE doelt voor Open Source stimlering voor het MKB marktsegment via MKB branch verenigingen". NLnet neemt deel aan de OASE adviescommisie.

Bijeenkomst over gebruik open source software in Nederland: 8 maart 2006, MediaPlaza (Jaarbeurs) te Utrecht.

Sleutels voor innovatie

Gedurende het programma Open Aanbod Software Expertise (OASE) dat Syntens in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken drie jaar heeft uitgevoerd, kregen voorzitters en secretarissen van brancheverenigingen de sleutel aangereikt om de deur naar open source software te openen. Samen met de bij de verenigingen aangesloten leden werd open source software ontdekt en geïmplementeerd. Nu, op 8 maart 2006 bij MediaPlaza in Utrecht, maken Syntens en het Ministerie van Economische Zaken de balans op. Op woensdag 8 maart van 15.00 tot 19.00 uur vindt de `slot'-bijeenkomst plaats. Het programma biedt deelnemers inzicht in de resultaten die zijn behaald. Ook horen zij hoe het staat met open source software in Nederland en hoe de toekomst er uitziet. Er wordt tevens stilgestaan bij de vorming van communities.

DVD

De resultaten van het programma zijn verwerkt in een DVD die aan het einde van deze bijeenkomst aan plaatsvervangend directeur-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, de heer De Groene, wordt overhandigd. Ook alle deelnemers ontvangen deze DVD waarop een aantal deelnemende branches, ICT-bedrijven en MKB-ondernemers de ervaringen delen. Sleutel in handen Vakcentrum Levensmiddelen, Nederlandse Boekverkopersbond, Het Centrop, MoGroep, MarktOnderzoekAssociatie, KNGF, Nederlands Rundvee Syndicaat, ABU en Vereniging voor Rundveepedicure namen deel aan OASE en implementeerden open source software. Met open source software heeft de gebruiker de sleutel tot de software in handen. Die software kan vervolgens naar eigen wens en inzicht worden aangepast, gekopieerd en gedistribueerd. Verreweg de meeste software wordt aangeboden als 'closed source software'. De broncode blijft achter slot en grendel.

Programma

Na de presentatie van de resultaten door Syntens-projectleider Carlos Silva dos Santos, vertelt Wim van Slooten, directeur van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), over de betekenis van open source software voor deze branche- en beroepsvereniging. Het nieuwe kenniscentrum van MOA draait op deze software. Ook de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) maakt er gebruik van en dankzij deze software kunnen nu snel en eenvoudig runderen worden getraceerd. Dit komt de voedselveiligheid ten goede! Woordvoerder Frans Jansen legt de aanwezigen uit wat o.a. Cow Track betekent voor deze organisatie. Erwin Snijders van het ICT-bedrijf ROES geeft aan hoe er is samengewerkt met een aantal brancheorganisaties en wat zijn rol is geweest. Tot slot van het eerste gedeelte wordt door Dirk-Willem van Gulik en Jo Lahaye stilgestaan bij het belang van communities en de vorming ervan. Na de pauze vindt een onderhoudende discussie met de zaal plaats en prikkelt dagvoorzitter, Roy Tomeij, de aanwezigen met een aantal stellingen.

Inschrijving vooraf is verplicht, het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is nu mogelijk, klik hier om in te schrijven.