Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2021-01-13

ISOC awards NLnet Labs

Independent lab for Internet infrastructure development

[13 September 2006] The Dutch Internet Society (ISOC) has awarded the NLnet Labs Foundation for its work to improve Internet. The category "Safety and Privacy" had six nominees, of which the jury decided to reward two.

In this category, publicist and researcher Karin Spaink received an award for her efforts to protect personal Privacy. Her book `Medische geheimen' (medical secrets) delayed governmental plans for the introduction of the `Electronisch Patientendossier' (electronic patient files)

NLnet Labs received its award for its work on safer internet protocols and its software to maintain domain names.


In the words of the jury (only available in Dutch):

Al vanaf 1990 was bekend dat het domeinnaamsysteem van het internet technisch gezien erg kwetsbaar was. De DNS wordt door iedereen op het Internet gebruikt omdat het de link is tussen de namen die we typen (zoals isoc.nl) en de eigenlijke nummers die computers gebruiken om elkaar te vinden.
Het originele DNS protocol dateert van 1983 en is niet beveiligd. Vanaf 1995 begon het werk aan een veiliger variant, maar dat vlotte maar langzaam omdat er vooralsnog weinig commercieel nut uit betere DNS-protocollen te halen viel. Vanuit Nederland is disproportioneel veel geinvesteerd om dit cruciale onderdeel van internet te moderniseren, enkel voor het algemeen belang. Mede dankzij pionierswerk vanuit Nederland werd ingezien dat er een herziening nodig was van eerdere op tafel liggende DNSSEC protocol, en vervolgens werd actief binnen de internetstandaardenorganisatie IETF bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling en het testen hiervan.
De jury heeft veel waardering voor de 'niet praten maar doen'-mentaliteit die de drijfveer is achter de winnaar van de tweede ISOC-award van dit jaar in de categorie privacy en veiligheid, en dat is natuurlijk NLnet Labs.
Met het toekennen van deze [tweede] ISOC-award eren wij niet alleen medewerkers en oud-medewerkers van het lab maar alle individuen en instellingen die vanuit Nederland hebben bijgedragen aan het werk aan betere en veiligere DNS-protocollen --als individu en vanuit onder meer SURFnet, SIDN, het Telematica Instituut en natuurlijk de NLnet Foundation die de financiele basis vormt voor het werk van het lab.

More about the ISOC awards 2006 >>

Project NLnet Labs

Navigate projects

Search