Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Profiel directeur NLnet-bureau

[English version]

Stichting NLnet is na een strategische heroriëntatie op zoek naar een bij voorkeur fulltime directeur (m/v) met een "commerciële" inslag om continuïteit te bewerkstelligen. De directeur is verantwoordelijk voor het NLnet bureau, dat dagelijks invulling geeft aan de NLnet visie en strategie. De belangrijkste taken van het bureau zijn:

 • gericht onderhouden en ondersteunen van het NLnet-netwerk;

 • fondsenwerven voor projecten van het bureau (evt. cofinanciering) alsmede voor het duurzaam maken van de gesponsorde initiatieven;

 • lobbyen om andere partijen te bewegen mee te helpen de doelen van NLnet te realiseren;

 • selecteren en begeleiden van (technische) projecten uit de Open Inschrijving en NLnet-investeringen;

 • het verzorgen van de ondersteunende taken voor de stichting.

Kenmerkende eigenschappen van de gezochte persoon zijn externe gerichtheid, gestructureerd, vermogen anderen te motiveren, excellente communicatievaardigheden en resultaatgerichtheid.

Taken

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de uitvoering van de NLnet-activiteiten. Aan de hand van de door het Bestuur driejaarlijks vastgestelde visie stelt hij/zij een jaarplan en bijbehorend budget ter vaststelling door het Bestuur. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en is als secretaris zonder stemrecht aanwezig om een duidelijke communicatie te verwezenlijken. Uitvoering, bijstelling en detaillering van de plannen in heldere operationele doelstellingen en activiteiten is vervolgens de verantwoordelijkheid van de directeur, met periodieke rapportage aan het Bestuur. Op collegiaal niveau communiceert de directeur ook regelmatig met de directeur van NLnet Labs.

Naast de directietaken zijn de coördinatie van de projecten, aansturen van de deelnemingen/investeringen en business development de operationele taken van de directeur.

Competenties/capaciteiten

 • draagt NLnet-beleid en ideologie naar buiten uit en is Open Source gedreven;

 • weet goed samen te werken met andere organisaties op het gebied van Open Source;

 • geeft leiding aan de medewerkers van het NLnet-bureau;

 • kent Open Source ontwikkelingen, toepassingen en organisaties (academia, industrie, overheid, en gemeenschappen) uit eigen ervaring;

 • is resultaatgericht, flexibel, ondernemend en internationaal georiënteerd;

 • communicatief excellent, zowel mondeling als schriftelijk;

 • minimaal vijf jaar werkervaring in een of meer NLnet-aandachtsgebieden;

 • ervaring met bedrijfsvoering, uitbesteden van (technische) projecten en managen van samenwerking;

 • Heeft bij voorkeur ervaring met het managen van startups;

 • ervaring met innovatie en vooral disseminatie/deployment van Open Source initiatieven.

Salariëring

Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring een maandsalaris van € 4.500 - € 7.000. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform het personeelshandboek en omvatten o.a. een pensioenregeling op basis van beschikbare premie met een bijdrage van 2/3 door werkgever, vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, minimaal 27 vakantiedagen per jaar, werkgeversbijdrage voor kinderopvang.

Nadere informatie & reacties

Marc van Driel, voorzitter Bestuur NLnet (06-22229843 of voorzitter@nlnet.nl)

Sollicitaties richten aan Stichting NLnet, Science Park 400, 1098 XH Amsterdam of per e-mail aan bovenstaande contactpersoon. Sluitingsdatum voor reacties: 31 juli 2013.