Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

EC publiceert studie over Next Generation Internet 2025

NLnet en Gartner onderzoeken EC's Next Generation Internet-initiatief

[This text in English ENGLISH]

Logo European Commision

Brussels/Amsterdam, 5 Oktober 2018

Het Directoraat-Generaal CNECT van de Europese Commissie heeft vandaag de langverwachte studie "Next Generation Internet 2025" gepubliceerd, een diepgravende analyse van de staat van het internet verricht door stichting NLnet en Gartner Europa. Wij zijn erg blij met deze studie, het onderzoek toont aan dat het Next Generation Internet-initiatief écht er concreet aan kan bijdragen om het internet zowel menselijker, betrouwbaarder als duurzamer te maken, stelt Michiel Leenaars, directeur Strategie bij NLnet en leider van de studie. De strategische onderwerpen die in het rapport zijn geïdentificeerd zijn daarbij essentieel. .

Het NGI-initiatief stamt uit 2016, en heeft de ambitieuze missie meegekregen om een nieuwe visie op het internet en daarna te realiseren ("re-imagine and re-engineer"). Het NGI-initiatief heeft zich tot doel gesteld om het menselijk potentieel, menselijke mobiliteit en menselijke creativiteit op de grootst mogelijk schaal te faciliteren — terwijl daarbij verantwoord met natuurlijke hulpbronnen worden omgegaan. De studie door stichting NLnet en Gartner die vandaag is uitgekomen bevat een aantal strategische doelen op R&D-gebied terwijl er daarnaast voor dit belangrijke initiatief relevante politieke onderwerpen worden geïdentificeerd. NGI is op dit moment in de opstartfase.

Het NGI is gestoeld op maatschappelijke en democratische doelen, waarbij de technologie randvoorwaardelijk is: een internet dat meer dan wat ook een open, eerlijk en inclusief netwerk van menselijke waarden is, dat gelijke kansen biedt aan iedereen, dat echt door en door betrouwbaar is, stelt Michiel Leenaars. Het wordt uit de studie duidelijk dat die doelen echt binnen bereik zijn, en dat met de juiste hoeveelheid ambitie en strategisch handelen Europa de beslissende factor kan zijn in de totstandkoming van de volgende generatie van het internet.

Lees meer over NGI.

Front page NGI study
NGI studierapport: Next Generation Internet 2025
EC Publication Office, October 5th 2018
Het rapport consolideert de resultaten van de studie over de volgende generatie van het internet ("Next Generation Internet") uitgevoerd door stichting NLnet en Gartner, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie onder SMART 2016/0033.

Samenvatting van "Next Generation Internet 2025"

  • Technische analyse van sleuteltechnologie en onderzoeksonderwerpen, met een uitleg van de onderliggende problemen in het huidige internet
  • Overzicht van relevante onderzoeksgemeenschappen en actoren
  • Impact van de onderzoeksonderwerpen op de veranderingsmotoren ("drivers for change") die ten grondslag lagen aan de NGI-visie
  • Voordelen die gelinked zijn aan de onderzoeksondewerpen en potentiële risico's van het niet realiseren ervan
  • Aanbevelingen voor het vormgeven van het programma voor het Next Generation Internet-initiatief gebaseerd op specifieke selectiecriteria
  • De voorgesteld NGI-onderzoeksonderwerpen voor het H2020 programma
  • De voorgesteld NGI-onderzoeksonderwerpen voor het Horizon Europe programma

Lees meer over NGI.