Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

NLnet steunt Bits of Freedom

[28 januari 2016] Stichting NLnet doneert 40.000€ aan de digitale burgerrechtenbeweging "Bits of Freedom" (BoF), om haar projecten te ondersteunen.

Stichting BoF verspreidt aktief technische, juridische en wetenschappelijke kennis over het `vrij' en `open' houden van internet. Deze informatie is specifiek gericht op nederlandse en europese beleidsmakers: een vertaling van techniek naar de praktijk waarmee zij aan de slag kunnen.

In 2015 publiceerde BoF onder andere een position paper over het belang van hoogwaardige encryptie voor onze vrijheid en economie. BoF legde aan burger en politiek uit hoe "Wetsvoorstel Computercrimaliteit" (bijgenaamd `het hackvoorstel') de samenleving juist minder veilig gaat maken. De beslissing over deze wet valt in de loop van dit jaar.

Ook probeert BoF internetgebruikers privacy-bewust te maken, onder andere met de "Big Brother Awards". Deze jaarlijkse verkiezing krijgt veel aandacht van de media.

Het `open' internet draait op vrije software en open toegang. Projecten die een publiek belang dienen hebben vaak moeite met het vinden van duurzame financiering. Stichting NLnet is één van de weinige organisaties die genoeg expertise en middelen in huis heeft om dit type projecten te ondersteunen.