Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Nieuwe opzet financiering door NLnet

Nieuwe opzet financiering voor OSOSS-projecten
--eerste deadline voor aanvragen 1 augustus a.s.

[Amsterdam, 18 juni 2007] Stichting NLnet biedt vanaf 1 augustus aanstaande voortaan zes maal per jaar gelegenheid aan kleinere en opstartende projecten (budget tussen 0 en 30.000€ met een looptijd van maximaal een jaar) om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning.

Stichting NLnet is een ideële not-for-profitorganisatie die haar fondsvermogen inzet om de open informatiesamenleving dichterbij te brengen. Jaarlijks spendeert de stichting om en nabij twee miljoen Euro aan het ondersteunen van strategische initiatieven gericht op het ontwikkelen en bekendmaken van open standaarden voor het uitwisselen van informatie en open source netwerkgerichte technologiën. Zij steunt een breed palet aan activiteiten, van softwareontwikkeling, standaardisatiewerk en onderwijs tot en met hackersfestivals, digitale burgerrechtenactiviteiten en de internationale ontwikkeling van softwarelicenties.

De stichting bepaalt in een korte en overzichtelijke procedure op basis van relevantie, kwaliteit en urgentie welke initiatieven zij steunt en welke niet. Als alles goed omschreven is kan een project binnen zes weken aan de slag zijn. Maatschappelijke gerichtheid is een pré, evenals een duidelijk toepassingsdomein. Een belangrijke bepaling is dat eventuele softwareprogrammatuur die voortkomt uit een project beschikbaar moet komen onder een erkende open source licentie (GPL, BSD, Apache, etc.). Ook reisbeurzen en ondersteuning van evenementen zijn mogelijk. Voor grotere projecten is een aparte traject.

Voor 2007 gelden de volgende deadlines voor inschrijvingen: 1 augustus, 1 oktober en 1 december.