News

NGI Zero awarded two EC research and innovation actions 2018/12/01

EC publishes study on Next Generation Internet 2025 2018/10/05

Bob Goudriaan successor of Marc Gauw 2017/10/12

NLnet Labs' Jaap Akkerhuis inducted in Internet Hall of Fame 2017/09/19

NLnet and Gartner to write vision for EC's Next Generation Internet initiative 2017/04/12

Dutch Ministry of Economic Affairs donates 0.5 million to "Internet Hardening Fund" 2016/12/16

  Help grow the future. Donate

Open reactie op open brief NLUUG

[Overgenomen van de website van Stichting Brein] BREIN ontving een open brief van de NLUUG waarin benadrukt wordt dat men van open source software onder voorwaarden een kopie mag maken.

BREIN is het daarmee eens: Het maken van een kopie van auteursrechtelijk beschermde software is verboden tenzij het door de rechthebbende wordt toegestaan. De rechthebbende kan aan die toestemming voorwaarden verbinden. Dat kan onder andere betaling zijn. De rechthebbende kan ook beslissen dat zij bepaald gebruik vrij geeft, zoals bijvoorbeeld bij open source software.

BREIN staat ervoor dat er geen kopieën gemaakt of verspreid worden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dat doet zij onder andere op haar website en in haar brochure. Dat geldt natuurlijk met name voor de aangeslotenen, rechthebbenden op muziek, film en interactieve software (in het bijzonder entertainment software).

Voorlichting over de voorwaarden waaronder rechthebbenden toestemming verlenen is aan de rechthebbenden zelf. Dat geldt ook voor de rechthebbenden op open source software, die overigens niet bij BREIN zijn aangesloten.

Geplaatst op 22-02-2006 door Tim.

Calls

Send in your ideas.
Deadline June 1st, 2019.

 
Help fundraising for the open internet with 5 minutes of your time

NLnet news archive