Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

GOUD: Risico-analyse

De onstaande fragmenten komen uit het interne Risico analyse document, verzonden op 23 oktober 2008, dus na het uitkomen van het actieplan.

Het ministerie had op voorhand al rekening gehouden met een aantal forse juridische claims. Die claims staan een stuk sterker, nu achteraf blijkt dat het ministerie aantoonbaar tegen de geldige aanbestedingsregels heeft gehandeld door bewust leveranciers uit te sluiten van deelname en zelfs de criteria achteraf nog te wijzigen.

Leest u met ons mee?

Omschrijving risico: Onverwachte productselectie door Europese aanbesteding
Categorie: Operationeel
Kans: Laag
Gevolg: Hoog
Motivatie: Op basis van functionele specificaties kunnen andere producten worden aangeboden dan voorzien, het geen veel extra werk in transitie- en implementatiefase zal betekenen.
Maatregelen: Extra expertise inhuren om aanbestedingstraject goed te laten verlopen. Opdelen project in meerdere fasen. Beslismoment inbouwen voor vervolg van project aan het eind van het aanbestedingstraject. Mogelijkheden om project aan te passen, afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding.
 
 
Omschrijving risico: Juridische procedures volgend uit EU aanbesteding
Categorie: Strategisch
Kans: Groot
Gevolg: Groot
Motivatie: Gezien de omvang van de aanbesteding en het afstraal effect er van, is er een gerede kans dat leveranciers, die de boot missen, gaan procederen. Afhankelijk van de aard hierva kan het project daardoor aanzienlijke vertragingen op gaan lopen.
Maatregelen: Bij het optreden van dit risico zal in overleg met de stuurgroep moeten worden gekenken hoe te handelen. Aanvullende inhuur van deskundigen is hierin niet ondenkbaar.
 
 
Omschrijving risico: AD- en netwerkontwerp wordt niet gerealiseerd
Categorie:
Kans: Laag
Gevolg: Hoog
Motivatie: Doordat departementen het niet eens worden, kan het AD- en netwerkontwerp niet geimplementeerd worden. Hierdoor kunnen plaats- en tijdafhankelijk werken en samenwerkingsfunctionaliteit niet geboden worden.
Maatregelen: Grote aandacht voor het hele proces van tot stand komen van het ontwerp en realisatie. Zeer intensieve samenwerking met Rijksweb en netwerkspecialisten van de deelnemende departementen.

Nota bene: Active Directory is een gesloten, bedrijfseigen technologie die door hetzelfde bedrijf is ontwikkeld als waar de aanbesteding naar is toegeschreven. Het is uitdrukkelijk verboden om in een aanbesteding leveranciersnamen te noemen.