Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Last update: 2008-09-14

Grant
End: 2009-01

OpenStreetMapNL

maintenance software for OpenStreetMap Nederland

() Het geodatalandschap verandert. Overheidsdata wordt meer en meer vrij beschikbaar. Belangrijke kaartenleveranciers TeleAtlas en Navteq verliezen hun onafhankelijke positie door inlijving bij TomTom respectievelijk Nokia. Tegelijkertijd neemt het belang van het `Geografische Web' steeds toe en nemen gebruikers van geografische informatie geen genoegen meer met een passieve gebruikersrol. De commerciële leveranciers herijken hun strategie teneinde een graantje te kunnen meepikken van `user generated content'.

In dit veranderende landschap wordt OpenStreetMap steeds meer een factor om mee te rekenen --in het bijzonder in Nederland. Als onafhankelijke bron van een hoogwaardige, landsdekkende, volledige en bovendien vrij te gebruiken geodataset van Nederland eist OpenStreetMap een duidelijke plaats op. Dat zal niet ongemerkt blijven. Er zullen meer eindgebruikers komen. Er zullen meer bedrijven geïnteresseerd raken in het inzetten van OpenStreetMap-data in hun systemen, websites en applicaties. Nieuwe toepassingen zullen het levenslicht zien. Wellicht volgen er nog meer donaties van geografische data.

Dit project is specifiek gericht op:

  • Ontwikkelen van systemen voor backups, rollback-mogelijkheden, signaleren van wijzigingen en toekenning van niveaus van vertrouwen gekoppeld aan bijdragers en hun wijzigingen.
  • Ontwikkelen van een lichtgewicht mobiele editor om het rechtstreeks controleren en aanpassen van de OpenStreetMap-data `in het veld’ mogelijk te maken.
  • Ontwikkelen van een laagdrempeliger interface voor het doorgeven van eenvoudige wijzigingen door ‘leken’.