News

Hackers donate 90% of profit to charity 2019/06/13

NGI Zero awarded two EC research and innovation actions 2018/12/01

EC publishes study on Next Generation Internet 2025 2018/10/05

Bob Goudriaan successor of Marc Gauw 2017/10/12

NLnet Labs' Jaap Akkerhuis inducted in Internet Hall of Fame 2017/09/19

 

OCS-Asterisk

[connection OCS - Asterisk -- concluded on 2008/04/01]
An investigation into the feasibility to connect Microsoft Office Communication Server (OCS) with Open Source PABX systems based on Asterisk.

[Description in Dutch only]
Bij het opzetten van hosted corporate communicatiesystemen op basis van internettechnologie bewandelen commerciële leveranciers de weg die het snelst leidt tot adaptatie van hun product. Op het gebied van real-time communicatie wordt bijvoorbeeld vaak geclaimd dat producten 'SIP-compatible' zijn. Als het er op aankomt, zijn echter cruciale details niet of slechts beperkt geïmplementeerd. Het commerciële doel van Unicoms is het verbinden van traditionele of gehoste huiscentrales met een gehoste Unified Communication omgeving, op basis van SIP.

In eerste instantie zal voor de Unified Communications dienst het Microsoft Office Communications Server platform ingezet worden. De koppeling die als eerste voorzien wordt, is die met de Open Source PABX software 'Asterisk'. Unicoms zal tegen de hierboven omschreven problematiek aanlopen en neemt een afstudeerder van Hogeschool INHOLLAND in de arm om een dergelijk scenario te onderzoeken, uit te testen en publiek te documenteren.

Doel

Deze aanvraag voor een bijdrage uit het fonds van NLnet is gericht op dat deel van de activiteiten van Unicoms die betrekking hebben op het openstellen van kennis die opgedaan wordt uit het koppelen van het commerciële SIP product 'Microsoft OCS' met de Open Source PABX software 'Asterisk'.

De vergaarde kennis zal vertaald worden in 'recepten' of how-to's die in het 'Cookbook for Enhanced Communication Services' van TERENA (het Europese verband van Hoger Onderwijs & Onderzoeksnetwerken) gepubliceerd zal worden. Op dit moment wordt al gewerkt aan deel twee van het Cookbook via een Wiki door de zogenoemde Task Force on Enhanced Communication Services waarbij ongeveer twaalf NRENs aangesloten zijn. Het eerste deel heeft veel academische instellingen en andere geïntereseerden geholpen bij de besluitvorming over VoIP en de implementatie daarvan.

Activiteiten en bijdrage NLnet

Het opzetten van de gehoste Unified Communicationsdienst is een commercieel traject dat verder niet voor deze aanvraag van toepassing is. De aanvraag betreft uitsluitend die activiteiten die bijdragen aan de experimenten, het opdoen van de benodigde kennis en de beschrijving van de 'recepten' en het contact met de Task Force.

Unicoms zal half oktober definitief opgericht zijn. Een student van INHOLLAND is reeds begonnen met de activiteiten, en een van de oprichters van Unicoms is reeds vanuit zijn vorige baan bij SURFnet bv als co-voorzitter bij de Task Force actief en zal die activiteit voortzetten op basis van vrijwillige tijdsbesteding.

Calls

Send in your ideas.
Deadline April 1st, 2020.

 

 
Last update: 2007/11/30