Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2007-10-08

Grant
End: 2008-01

Capgemini Open Source Award 2007

Open-Source software development for students in secondary education

Scholieren Koninklijk Lyceum Antwerpen winnen Capgemini Open Source Award 2007. Wedstrijd om beste IT-project enthousiasmeert scholieren.

[Persbericht, Utrecht, 2 mei 2007] Op vrijdag 27 april jongstleden werd voor de tweede maal de Capgemini Open Source Award uitgereikt. De prijs werd toegekend aan Game Designer, een programma waarmee 2D spelletjes kunnen worden gemaakt zonder dat uitgebreide programmeerkennis vereist is. De makers van het programma, Nathan Samson (op de fot rechts) en Sam Heijens (links), zijn twee middelbare scholieren van het Koninklijk Lyceum in Antwerpen. (fotografie: Keke Keukelaar)

De Capgemini Open Source Award is onderdeel van CodeYard, een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen en Stichting NLnet, dat het voor middelbare scholieren mogelijk maakt te bouwen aan Open Source software. Doel van het project is middelbare scholieren te enthousiasmeren voor bètastudies en de voordelen van Open Source software te promoten.

Capgemini en de Radboud Universiteit deden begin dit jaar een oproep aan Nederlandse en Belgische middelbare scholieren om zelf Open Source software te ontwikkelen. Deze oproep resulteerde in vijftien kansrijke inzendingen, waarvan er --na verschillende voorrondes-- vijf doorgingen naar de finale. De vier runners-up, waren afkomstig van scholen in Doorn (Revius College), Geleen (Graaf Huyn College), Tilburg (Koning Willem II College) en Culemborg (ORS Lek en Linge) en ontwikkelden respectievelijk een digitale leeromgeving, een grafisch spel, een online game waarmee scholieren spelenderwijs kennis maken met Informatica en een webapplicatie om oudergesprekken op scholen in te roosteren.

Het project Game Designer werd uitgeroepen tot de uiteindelijke winnaar. Het project onderscheidt zich volgens de jury door het hoogstaande technische niveau en de kenmerkende open source gedachte. Daarbij werd het project uitdagend genoemd en werden de goede presentatie, inzet en het cross platform karakter geroemd. "Net als vorig jaar waren alle inzendingen van uitzonderlijke kwaliteit. Dit maakte de keuze erg moeilijk maar de jongens achter Game Designer blinken echt uit in project én presentatie", aldus juryvoorzitter Mario van Vliet, vice-president Capgemini en hoogleraar aan de Radboud Universiteit.

De winnaars zelf, Sam Heijens en Nathan Samson geven aan "heel blij" te zijn met de prijs. "We hoopten wel dat we zouden winnen maar het was spannend tot de laatste seconde." Met de geldprijs kopen de jongens een nieuwe laptop en een deel wordt waarschijnlijk geschonken aan een school in Nepal. Of Sam en Nathan zullen kiezen voor een studie Informatica is nog niet helemaal zeker, maar CodeYard wordt zeker gezien als een interessant project en goede stimulans.

De winnaars van de Capgemini Open Source Award ontvingen de juryprijs ter waarde van 3.000€. De publieksprijs ter waarde van 2.000€, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, ging naar het project Sokoban 3D, ontwikkeld door Ben Ruyl van het Graaf Huyn College in Geleen. Bij beide prijzen is de helft van het geldbedrag bestemd voor de scholieren, de andere helft is bedoeld als stimulans voor informatica-onderwijs op de scholen.

De Radboud Universiteit, Capgemini en Stichting NLnet hopen dat het CodeYard-project zijn vruchten gaat afwerpen. "CodeYard is ook dit jaar een succes en de deelnemers zijn enthousiast. We hopen dat het hoge aantal inzendingen en het enthousiasme zich uiteindelijk zal vertalen in een toename van de interesse voor bètastudies als Informatiekunde en Informatica", stelt de projectleider van CodeYard, Marko van Eekelen van de Radboud Universiteit. Mario van Vliet voegt daaraan toe: "CodeYard is een mooi project waarmee we scholieren al op jonge leeftijd kunnen interesseren voor technische studies. Dit is belangrijk voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland heeft universitair geschoolde technici nodig om het innovatiepeil hoog te houden. Ook voor Capgemini is dit van belang. We investeren daarom graag in dit soort onderwijsprojecten."

Over CodeYard

CodeYard is een initiatief van het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Radboud Universiteit Nijmegen dat vanaf begin grotendeels door Stichting NLnet financieel ondersteund wordt. CodeYard maakt het middelbare scholieren mogelijk om te bouwen aan Open Source software en wil aldus het vak Informatica op middelbare scholen aantrekkelijker maken. CodeYard biedt een infrastructuur aan in de vorm van een `digitaal schoolplein'. Hier kunnen creativiteit en programmeerkennis samen een basis vormen voor het ontwikkelen en uitvoeren van eigen programmeerprojecten, alléén of samen met andere scholieren. Capgemini sponsort CodeYard met de instelling van de Capgemini Open Source Award.

Over Capgemini

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de onderneming op een onderscheidende manier samen met haar klanten aan het behalen van snellere, betere en meer duurzame resultaten: de Collaborative Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm door een sterk netwerk van technologiepartners, bewezen methoden en hulpmiddelen en een sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt Capgemini organisaties om nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 68.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2006 een omzet van 7,7 miljard euro. Meer informatie over afzonderlijke disciplines, vestigingen en onderzoek is te vinden op de website.

Over Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit heeft 22 onderzoeksinstituten en biedt ruim zestig opleidingen aan, verdeeld over negen faculteiten: Filosofie, Theologie, Religiewetenschappen, Letteren, Rechtsgeleerdheid, Managementwetenschappen, Sociale Wetenschappen, Medische Wetenschappen, en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit is een instelling waar uitwisseling en overdracht van kennis centraal staan en wetenschappers communiceren met collega's over de hele wereld. Kenmerkend zijn de onderlinge samenwerking en de vele dwarsverbanden. Het onderwijs vindt vooral plaats in kleine groepen, waarin studenten en docenten persoonlijk en intensief contact met elkaar hebben.

Over Stichting NLnet

Stichting NLnet zet zich zonder winstdoelstelling in voor een vrije en open informatiesamenleving. De stichting investeert via een open en laagdrempelige aanvraagprocedure wereldwijd in maatschappelijk relevante initiatieven en projecten op het gebied van open standaarden, open source en digitale burgerrechten. NLnet stuurt op dit vlak aan op kwaliteit en duurzaamheid van deze initiatieven voor de maatschappij en diens ontwikkeling. De stichting betrekt haar middelen uit donaties, legaten en uit renteinkomsten over een relatief groot vermogen dat in 1997 ontstaan is door de verkoop van de eerste Internet Service Provider van Nederland. Door het eigen vermogen is NLnet in staat een eigen en absoluut onafhankelijke positie in te nemen. De statutaire doelstelling van Stichting NLnet is `het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn'. Op dit moment worden enkele tientallen projecten en organisaties geldelijk ondersteunt, waaronder het onderzoekslab NLnet Labs, de Free Software Foundation, ThinkQuest, Intelligent Interactive Distributed Systems en Internet Society.

Project CodeYard

Navigate projects

Search