Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2006-08-16

Grant
End: 2006-01

Tegen megacontract Microsoft

support for Bits of Freedom

Maatschappelijke organisaties en bedrijven tegen megacontract Microsoft; persbericht Bits of Freedom, Vereniging Open-source Nederland en Vrijschrift, Amsterdam, 11 december 2004.

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben in een open brief aan Minister-president Balkenende (PDF) en de Ministers De Graaf en Brinkhorst hun bezorgdheid geuit over de exclusieve onderhandelingen van de overheid met Microsoft over een megacontract ter waarde van 147 miljoen euro.

De organisaties, waaronder de Consumentenbond, Internet Society Nederland, Nederland Kennisland en Novell Nederland, reageren op perspublicaties waaruit blijkt dat de Rijksoverheid en enkele gemeenten op het punt staan een contract af te sluiten voor 245.000 desktops en server software met Microsoft. De organisaties zetten vraagtekens bij het ontbreken van een openbare aanbesteding voor een dergelijk groot contract.

De organisaties maken zich zorgen over de negatieve effecten die een dergelijk contract heeft op de softwaremarkt en het innovatieklimaat in Nederland. Tevens is een dergelijk contract in strijd met door het Kabinet vastgesteld beleid ten aanzien van het gebruik van open standaarden en open source bij de overheid en het streven de overheid minder afhankelijk te maken van een enkele software leverancier. Bovendien is Microsoft door de Europese Commissie nu juist veroordeeld wegens de gebrekkige interoperabiliteit van haar server software.

De Tweede Kamer heeft zich in 2002 unaniem uitgesproken voor de motie Vendrik waarin de regering werd gevraagd concentraties in de softwaremarkt tegen te gaan, ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet. De onderhandelingen met Microsoft staan haaks op deze doelstellingen en leiden ertoe dat de komende vijf jaar de deur op slot gaat bij de overheid ten aanzien van de toepassing van open standaarden, vrije software en open source software.

Project Bits of Freedom

Navigate projects

Search