Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2002-11-28

Grant
End: 2002-01

Seminar TimeWalker a tool to visualize eventdata

tools for visualising huge amounts of log data

24 oktober 2001, 15:00 - 17:30
vergadercentrum Hoog Brabant, Utrecht

Onderwerp

Op het seminar zal voor een klein select gezelschap een demonstratie van een pre-release van Timewalker worden gegeven. Timewalker is een uniek product waarvan een eerste release eind november 2001 onder een GNU Public Licence beschikbaar zal komen. Een samenvatting van de wezenlijke kenmerken is als bijlage bij deze invitatie opgenomen.

Motivatie

Nu de ontwikkeling TimeWalker zover is gekomen dat de technische claims van de ontwerpers waargemaakt konden worden, richt het seminar zich vooral op het in een stroomversnelling brengen van gerichte feedback vanuit de praktijk. Een van de hypotheses daarbij is dat TimeWalker anticipeert op een latente behoefte die door het ontbreken van vergelijkbaar gereedschap pas kan blijken bij concreet gebruik.

Attracties

Aan de deelnemers zal een pre-release van het volledige product worden uitgereikt. Van de deelnemers wordt wel enige voorbereiding verwacht omdat TimeWalker vooral tot leven komt voor data uit een herkenbaar domein. Iedere deelnemer krijgt de handreiking om in de week voorafgaande aan het seminar (week 42) representatieve eigen data (of een suggestie daarvoor) aan de projectuitvoerders te doen toekomen. Het recordformaat van de data kan uiteenlopen van XML tot willekeurige tekstregels, zolang ieder record maar een identificeerbare timestamp bevat. Als het om gevoelige informatie gaat, kunnen deelnemers aangeven in hoeverre terugkoppeling anoniem moet blijven naar de andere deelnemers toe. Het seminar heeft overigens beslotenheid als uitgangspunt, dwz er wordt niet over gepubliceerd.

Doelgroep

Er is gekozen voor gerichte invitaties aan partijen en bedrijven waarvan serieuze belangstelling bekend is. Van de deelnemers wordt verwacht dat deze voldoende strategische of technische kennis hebben om de praktische betekenis in te schatten van een product dat in staat is grote hoeveelheden data visueel te ontsluiten.

Aanmelding

Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Aanmelding vindt plaats door een reply te sturen naar degene die deze aankondiging als bijlage aan een persoonlijke uitnodiging heeft toegevoegd.

Als deze aankondiging u via een andere weg onder ogen komt en u van mening bent ten onrechte niet tot de uitverkorenen te behoren dan kunt u ondergetekende verzoeken alsnog uitgenodigd te worden.

Theo de Ridder

Project TimeWalker

Navigate projects

Search