Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2006-10-24

Grant
End: 2007-01

Stichting TQ-NL subsidieert innovatief onderwijs

educational web contests

Stichting TQ-NL heeft op 9 januari haar nieuwe website gelanceerd. Op deze website nodigt zij scholen voor basis- en voortgezet onderwijs uit om een voorstel in te dienen voor een (ict)project dat innovatief is in onderwijskundig opzicht en leidt tot verrijking, verandering, vernieuwing of verbreding van het onderwijs. Geselecteerde projecten kunnen maximaal €25.000,- subsidie ontvangen.

Stichting TQ-NL is voortgekomen uit Stichting ThinkQuest Nederland, de organisatie die van 1999 tot 2002 de ThinkQuest web-strijden heeft georganiseerd. Doelstelling van de stichting is het stimuleren van innovatieve internet-activiteiten en --initiatieven die het Nederlandse onderwijs ten goede komen. Stichting TQ-NL stelt zich ten doel om de komende 3 jaar jaarlijks 6 projecten te subsidiëren die bijdragen aan innovaties in het onderwijs. Gezamenlijk en innovatief gebruik van ict moet een belangrijk onderdeel zijn van de ingediende projectvoorstellen, bijv. het gebruik van het internet of een andere manier om elektronisch gegevens uit te wisselen, zoals via GPS of mobiele telefonie. In de projecten moeten leerlingen een belangrijke rol spelen. De ingediende projectvoorstellen mogen risicovol zijn, dat wil zeggen dat ook voorstellen ingediend mogen worden waarvan het niet zeker is of de uitwerking succesvol zal zijn.

Bijzonder is dat bij de beslissing welke aanvragen gehonoreerd worden, leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs het bestuur van Stichting TQ-NL zullen adviseren. Op basis van deze adviezen zal het bestuur beslissen welke ideeën nader uitgewerkt kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Met ingang van het schooljaar 2006-2007 zullen de projecten uitgevoerd worden. Aan het eind van dat schooljaar wordt een afsluitend evenement georganiseerd waar alle door Stichting TQ-NL gesubsidieerde projecten hun resultaten presenteren.

Aanvragen voor de subsidieronde 2006/2007 moeten worden ingediend vóór 1 maart 2006 via het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van Stichting TQ-NL. Het contactformulier biedt de mogelijkheid vragen te stellen aan de organisatie over dit initiatief.

Project ThinkQuest

Navigate projects

Search