Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

Nieuwe samenwerking VU en Stichting NLnet een feit

Donderdag 9 december is de samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Stichting NLnet officieel een feit. Een nieuwe onderzoeksgroep op het gebied van Internettechnologie gaat 1 januari 2000 van start bij de Divisie Wiskunde en Informatica van de Faculteit der Exacte Wetenschappen.

De nieuwe onderzoeksgroep Interactive Intelligent Distributed Systems (IIDS) zal zich vooral richten op de uitdagingen die het veelvuldig gebruik van globale netwerken (Internet) met zich meebrengen. Technieken uit de Kunstmatige Intelligentie en Gedistribueerde Computersystemen zullen binnen deze groep geïntegreerd worden gebruikt. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van multi-agenttechnologie een belangrijke rol spelen. Schaalbaarheid is een van de belangrijke aspecten waaraan aandacht zal worden besteed.

Hoe kunnen bijvoorbeeld onderhandelingen tussen een groot aantal partijen (agenten) het beste worden uitgevoerd? Maar ook: hoe weet een partij van een andere partij dat hij/zij te vertrouwen is?

De huidige schaalgrootte van netwerken zoals Internet maken gecentraliseerde oplossingen onmogelijk. Veilige en zelfstandige operaties, verspreid over het netwerk in de vorm van agenten, vormen een goed alternatief.

Een gerelateerd gebied is het gebied van anonieme interactie en privacy. Is het mogelijk om bijvoorbeeld iets via het Internet te bestellen zonder alle persoonlijke gegevens aan elke 'winkel' prijs te geven? Zijn er methoden om te voorkomen dat koppeling van beschikbare informatie steeds makkelijker wordt?

Motivatie

Het oprichten van deze nieuwe groep (onder leiding van een nieuw te benoemen hoogleraar) wordt mogelijk gemaakt door volledige subsidiëring door Stichting NLnet voor een periode van ten minste 10 jaar. Stichting NLnet's voornaamste doel is het geven van een sterke impuls aan onderzoek op het gebied van elektronische netwerken, waarbij openbaarheid van resultaten in de vorm van 'Open Source' en vrije toepassingen een essentiële nevenvoorwaarde is.

Omvangrijk initiatief

Met oprichting van deze groep (parttime hoogleraar, twee onderzoekers, een programmeur en twee aio's) hoopt Stichting NLnet een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan wereldwijde ontwikkelingen op dit gebied. Stichting NLnet heeft de VU gekozen vanwege de daar al aanwezige deskundigheid op het gebied van multi-agenttechnologie, e-commerce en gedistribueerde systemen.

Extra momentum voor samenwerking binnen de VU

De nieuwe groep zal zich qua onderzoeksonderwerp positioneren tussen Kunstmatige Intelligentie (prof dr J. Treur) en Computer Systemen (prof dr A.S. Tanenbaum) op het gebied van globale netwerken (Internettoepassingen).

Andy Tanenbaum (hoogleraar Informatica VU) over de nieuwe groep:

"Met deze steun van Stichting NLnet kunnen wij onze positie als een van de beste onderzoeksgroepen binnen de Nederlandse informatica nog versterken. Ik verwacht een vruchtbare samenwerking op het gebied van Internet gerelateerde projecten."

Jan Treur (hoogleraar Informatica VU) over deze impuls:

"Deze nieuwe onderzoeksgroep is een belangrijke versterking van ons onderzoek in intelligente Internettoepassingen."

Teus Hagen (algemeen directeur Stichting NLnet) over het initiatief:

"Stichting NLnet is opgetogen over deze nieuwe research-stimulans voor Nederland en Internet. Wij zien goede mogelijkheden voor een Internet nieuwe stijl zoals dat momenteel bij de VU wordt ontwikkeld en gaat worden. Anderhalf jaar geleden heeft Stichting NLnet de VU bereid gevonden om te beginnen met de ontwikkeling van een alternatief mechanisme voor de vrije distributie van software over Internet (in de wandelgangen wel eens aangeduid als de tweede generatie Web). NLnet is blij dat nu bij de VU gestart wordt met een nieuw belangrijk nieuw onderzoeksproject voor Internet."

Stichting NLnet

Stichting NLnet (www.NLnet.nl) werd opgericht in 1989 als Internet Service Provider, maar richt zich sinds de verkoop in 1997 van haar ISP activiteiten aan UUNET op het stimuleren van de ontwikkeling en de verspreiding van netwerk (Internet) technologie in het 'public domain'. Bij al haar activeiten legt Stichting NLnet de nadruk op het stimuleren van ontwikkeling, vrije en openbare beschikbaarheid van onderzoeksresultaten, protocol, specificaties en softwareproducten. Verdere bijzonderheden over NLnet staan vermeld in de bijlage.

08.12.1999 / pb 99.86 / bv