Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

SOS Internet

Steunfonds Open en Stabiel Internet

Doneren via iDEAL

English translation

Op 11 januari 2012 deed de rechtbank in Amsterdam een uitspraak die verstrekkende gevolgen heeft voor het internet zoals we dat in Nederland kennen. Internetaanbieders XS4all en Ziggo moeten het vanaf 1 februari 2012 hun gebruikers onmogelijk maken om bij een specifieke webcommunity ("The Pirate Bay") te komen. Een dergelijke blokkade heeft nogal wat implicaties - voortaan moet ieder internetpakketje dat via die providers wordt gestuurd bekeken worden of het niet van of naar een verboden bestemming leidt - met alle complexiteit en instabiliteit vandien. Daarmee worden alle Nederlandse gebruikers van het internet ernstig benadeeld - en niet alleen de bezoekers van de betreffende sites. Dat kan eigenlijk niet.

We zijn ervan overtuigd dat met de juiste informatie in hoger beroep deze zaak afgewezen kan worden, maar dat gaat jaren duren. De zaak staat bovendien niet op zich: er wordt nu een tweede rechtszaak begonnen tegen KPN, UPC en T-Mobile. Brein heeft inmiddels ook andere Nederlandse ISP's aangeschreven, en heeft ruimschoots de middelen om in al die gevallen naar de rechter stappen. Het net wordt steeds wijder uitgegooid. Dat betekent een golf van rechtszaken tegen ook kleinere (en minder draagkrachtige) partijen - en het risico dat dat ergens behoorlijk fout gaat. De kans lijkt groot dat zonder ingrijpen straks voor iedereen in Nederland de kwaliteit en bruikbaarheid van het internet omlaag gaat.

Dat moeten we niet laten gebeuren. Het gaat om een zaak die gevoerd wordt tegen internetproviders, maar zij zijn natuurlijk niet de enige belanghebbenden in dit proces. Iedereen in Nederland krijgt ongevraagd te maken met de uitkomsten van deze belangrijke rechtszaak, en dat kan veel schade aanrichten voor de samenleving - ook economisch. Daarom is het initiatief genomen om een speciaal steunfonds in te richten dat de belangen van internetgebruikers in deze juridische kwestie zal proberen te verdedigen. Met het opzetten van het fonds (met de toepasselijke titel 'Steunfonds Open en Stabiel Internet') willen we het mogelijk maken dat er voldoende geld beschikbaar is om in deze rechtszaken ook het geluid van tien miljoen Nederlandse internetgebruikers (en nog meer in de toekomst) te laten horen. We willen dat er geld is voor degelijk (wetenschappelijk) onderzoek en andere activiteiten die van nut zouden kunnen zijn bij deze rechtzaak. Het geld gaat niet naar de juridische verdediging van XS4all, Ziggo of een van de andere ISP's, maar naar onafhankelijke initiatieven vanuit de samenleving ten dienste van deze rechtszaken.

SOS Internet wordt kostenloos professioneel beheerd door stichting NLnet, de charititatieve instelling die dertig jaar geleden de basis legde voor het internet zoals we dat nu in Nederland kennen. Beoordeling van de aanvragen geschiedt door een commissie onder leiding van Marleen Stikker (Waag Society), Simon Hania (oud-technisch directeur XS4all) en Hendrik Rood (Adviseur Internetarchitectuur en -technologie). Uiteraard onbezoldigd.

Doneren via iDEAL

Met een kleine bijdrage en het verspreiden van informatie help je ons enorm. Samen streven we naar een open en stabiel internet. Je hulp is hard nodig.

Je donatie gaat via stichting NLnet, een in Nederland gevestigde stichting zonder winstoogmerk, die internationaal opereert. NLnet heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat donaties in veelvoorkomende gevallen aftrekbaar kunnen zijn van uw belastingen. We sturen u graag een bewijs van storting: email of telefoon (+31(0)20 888 4252).

Vragen? Neem contact op of bel +31622906483 als je vragen of idee├źn hebt.

Lees het persbericht


FAQ

Wie verdient hier geld aan?

De mensen die dit organiseren, doen dit allemaal vrijwillig en onbezoldigd. Zij zijn direct en indirect uitgesloten van iedere vorm van betaling. De site en alle communicatieuitingen zijn gratis ter beschikking gesteld. We maken gebruik van de betalingsinfrastructuur van NLnet Foundation, ook zij willen daar niets voor terug. Het geld gaat dus rechtstreeks naar de onderbouwing van de juridische positie van gebruikers in de betreffende rechtszaken, griffiekosten en naar onderzoek en andere noodzakelijke activiteiten ten behoeve van deze kwestie.

Wat vinden jullie van filesharen? Dat is toch diefstal/geweldig?

SOS Internet heeft geen mening over filesharen of over intellectueel eigendom. Dat is een aparte juridische en maatschappelijke discussie, die wat ons betreft elders gevoerd dient te worden. Het is niet aan ons om The Pirate Bay of uploaders te verdedigen - het gaat erom dat het internet goed blijft werken, nu en in de toekomst. Er is maar een internet, en daar moet je verantwoord mee omgaan.

Is mijn geld wel in veilige handen?

Stichting NLnet is een erkend goed doel, dat sinds 1989 actief is (teruggaand op de introductie van internettechnologie in Nederland in 1982) en dat over de hele wereld goede dingen voor het internet financiert. De stichting werkt vanuit donaties en een eigen vermogen dat is ontstaan bij de verkoop van de eerste Nederlandse internetprovider, NLnet. De stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht onder leiding van prof. dr. Erik Huizer. De stichting heeft drie medewerkers en het bestuur staat onder leiding van dr. Marc van Driel.

Ik heb helemaal geen internet. Is dit toch voor mij belangrijk?

Dat zou zomaar kunnen. The Pirate Bay is net als de rest van het web een publiek toegankelijke ontmoetingsplaats waar geen toezicht is op wat mensen er aan informatie halen en brengen. The Pirate Bay is een online community zoals er ontelbare op de wereld zijn - en de blokkade stuurt Nederland in een schimmig gebied. In dit specifieke geval speelt nog iets bijzonders - er zijn in verschillende landen politieke partijen ontstaan via deze site, die ook nog eens democratisch vertegenwoordigd zijn in diverse parlementen in Europa (inclusief het Europees parlement). De site heeft daarom zowel culturele als maatschappelijke relevantie. Ook op het gebied van burgerrechten speelt The Pirate Bay door haar internationale publiek en diversiteit een aantrekkelijk en relatief moeilijk te detecteren distributiemechanisme voor dissidenten. De vraag is terecht of het middel daarmee proportioneel is.