Send in your ideas. Deadline June 1, 2024

'Blokkades zijn riskant voor het stabiel functioneren van internet: straks zitten wij met de brokken'

Doneren via iDEAL

Gepubliceerd in Volkskrant Opinie, 18 april 2012

screenshot vk.nl

OPINIE - Marleen Stikker, Jasper Koolhaas, Simon Hania en Hendrik Rood − 18/04/12, 19:32

vk opinie Een digitale flitspaal is een veel betere oplossing tegen het uploaden van films dan het blokkeren van The Pirate Bay. De initiatiefnemers van Steunfonds Open en Stabiel Internet roepen op de blokkade morgen in de rechtszaal niet uit te breiden naar alle grote ISPs.

 
Eind februari werd op de verkeerde knop gedrukt en gingen er 8000 sites uit de lucht, waaronder zoekmachines, sociale netwerken en belangrijke publieke informatiebronnen.

Sinds 1 februari moeten de Internetproviders Ziggo en XS4ALL van de rechter The Pirate Bay blokkeren en heeft de stichting BREIN een carte blanche om de blokkadelijst aan te vullen in een, naar het zich inmiddels laat aanzien, eindeloos kat-en-muis spel.

Zulke ad-hoc blokkades bij de providers zijn erg riskant voor het stabiel functioneren van Internet. In Denemarken bestaat al enige tijd zo'n blokkadesysteem. Eind februari werd op de verkeerde knop gedrukt en gingen er 8000 sites uit de lucht, waaronder zoekmachines, sociale netwerken en belangrijke publieke informatiebronnen. Straks zitten wij, de gebruikers, bedrijven en de BV Nederland, met de brokken.

Nutteloos
Een blokkade helpt niet tegen auteursrechtinbreuk met filesharing-programma's. BREIN stelde van wel en de rechter gaf BREIN het voordeel van de twijfel. De effectiviteit was in Nederland niet aantoonbaar voordat deze blokkade in werking trad. Met een nu herhaalde meting wel. Afgelopen vrijdag is door de Universiteit van Amsterdam bekendgemaakt dat er geen significante daling is gevonden door de blokkades bij Ziggo en XS4ALL. Blokkeren blijkt inderdaad nutteloos.

BREIN wil deze blokkade uitbreiden naar alle grote ISPs en voert daartoe op 19 april een Kort Geding. Een belangrijk argument van BREIN is dat een blokkade bij de Internetproviders het laatste redmiddel is voor auteursrechthebbenden en daarmee proportioneel. Dit verrast. Werkelijk iedereen is het erover eens dat blokkeren (of beter nog, verwijderen) bij de bron de beste maatregel is. Maar met het blokkeren van The Pirate Bay wordt auteursrechtinbreuk niet verminderd, want de verwijsindex die ze tonen is zelf niet de bron van de inbreuk. En er bestaan wel degelijk andere doelgerichte alternatieven.

Bij het gebruik van fileshare-software wordt de daadwerkelijke inbreuk gepleegd door de eindgebruikers zelf: zij zijn het die via hun upload het materiaal aanbieden. Stoppen van auteursrechtinbreuk is alleen mogelijk als eindgebruikers meewerken. Óf vrijwillig, door alleen gebruik te maken van legale diensten, óf onvrijwillig, door bestraft te worden voor gebruik van niet-legale alternatieven. We snappen natuurlijk best dat tot nu toe zowel politici als auteursrechthebbenden er niet happig op zijn hun kiezers en klanten aan te pakken. Maar dat is echt het enige dat werkelijk effect heeft. Het collectieve struisvogelgedrag moet stoppen in het belang van een open en stabiel internet.

Combinatie
Het aanpakken bij de bron kan: we schetsen enkele van de vele mogelijkheden. Combinatie werkt wordt nog doelgerichter.

UvA onderzoekers hebben meet-software vrij beschikbaar gesteld die met grote regelmaat 'foto's' kan maken van de situatie rond uitwisselingsverkeer op het Nederlandse internet. De software kijkt alleen naar degenen die daadwerkelijk betrokken zijn bij uploaden en vermijdt daarmee overige internetters onder constante bewaking te zetten. Dit kan goed gebruikt worden om 'veelplegers' op te sporen, zonder ongewenste neveneffecten voor de privacy en communicatievrijheid.

Daarmee is in feite een 'Digitale Flitspaal'ontstaan. Zoals boetes voor snelheidsovertredingen op de deurmat belanden via de Kentekenregistratie, zo zouden ook boetes aan uploaders uitgedeeld kunnen worden. Iedere internetverbinding heeft namelijk zijn eigen 'kenteken', het Internetadres. Internetproviders zijn wettelijk verplicht die te registreren bij het CIOT, een centrale overheidsdatabank die de Internetadressen koppelt aan naam, adres en woonplaatsgegevens. Daarmee is in analogie met de 'Wet Mulder' voor snelheidsovertredingen een transparant en controleerbaar boete-incassosysteem op te zetten voor auteursrechtinbreuk.

Daarnaast kan ook een systeem opgezet worden waarbij een gebruiker die veelvuldig auteursrechtinbreuk pleegt, eerst een waarschuwing krijgt per e-mail voordat daadwerkelijk tot individuele (boete-) heffing wordt overgegaan. Vergelijk het met de waarschuwingen voor flitspalen op een TomTom. De internetprovider vervult hierbij zijn normale rol van doorgeefluik, waarbij hij als extra voorziening de identiteit van zijn klanten afschermt.

Tot slot kan de invoering van een downloadheffing overwogen worden. Oftewel: legalisatie van digitaal kopiëren op beperkte schaal in huiselijke kring, als uitbreiding van de thuiskopieerheffing. Een bedrag afhankelijk van de aard en capaciteit van de internetverbinding, zoals wegenbelasting. Het totaalbedrag wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze via auteursrechtenorganisaties verdeeld onder de rechthebbenden.

Riskant
De nu opgeëiste blokkades als laatste redmiddel bestempelen gaat veel te ver: het blijkt niet effectief, er zijn riskante neveneffecten en er zijn betere alternatieven. Maar ook het downloadverbod van Staatssecretaris Teeven sneuvelde in de Tweede Kamer. Stagnatie en onnodige juridische procedures domineren.

Steunfonds Open en Stabiel Internet zal daarom een publiek debat organiseren waarin alle betrokkenen, internetproviders, auteursrechthebbenden, maar nu ook de gebruikers, bedrijven, politiek en overheid samen tot een afgewogen en beheersbaar systeem kunnen komen, dat maximaal recht doet aan alle belangen.

Marleen Stikker, Jasper Koolhaas, Simon Hania en Hendrik Rood zijn initiatiefnemers van het SOS Internet.


Doneren via iDEAL

Met een kleine bijdrage en het verspreiden van informatie help je ons enorm. Samen streven we naar een open en stabiel internet. Je hulp is hard nodig.

Je donatie gaat via stichting NLnet, een in Nederland gevestigde stichting zonder winstoogmerk, die internationaal opereert. NLnet heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat donaties in veelvoorkomende gevallen aftrekbaar kunnen zijn van uw belastingen. We sturen u graag een bewijs van storting: email of telefoon (+31(0)20 888 4252).