Staatscourant 27, 8 februari 2000

PERSONALIA

De onlangs opgerichte onderzoeksgroep Interactive Intelligent Distributed Systems (IIDS) van de Vrije Universiteit zal worden geleid door dr. F. Brazier. Zij is benoemd tot hoogleraar op dit vakgebied. De leerstoel wordt volledig gefinancierd door de Stichting Nlnet (ooit de eerste Nederlandse Internetprovider) en is in het leven geroepen om software te ontwikkelen die het gebruik van Intemet vergemakkelijkt. Brazier was tot voor kort universitair hoofddocent Kennis- en Agenttechnologie aan dezelfde universiteit.