logo Stichting NLnet

Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1996

In de realisatie van haar doel, het ondersteunen en het bevorderen van nationale en internationale elektronische informatie-uitwisseling, ondersteunt Stichting NLnet ontwikkelingen in netwerk techniek en infrastructuur. Daartoe beheerde gedurende het gehele jaar 1996 Stichting NLnet 92.3% van de aandelen van NLnet Holding B.V.

NLnet Holding B.V. ontwikkelt en garandeert een technisch hoogstaande, toonaangevende en vooruitstrevende internet infrastructuur in Nederland, waarbij kwalitatief goede access wordt geboden aan zowel kleine en grote, professionele en niet-professionele gebruikers.

Om dit beleid te formuleren en te effectueren is het bestuur, bestaande uit:

Teus Hagen (voorzitter)
Wytze van der Raaij (penningmeester)
Frances Brazier (secretaris)
Jos Alsters,
ook in 1996 regelmatig bij elkaar geweest. Naast de reguliere bestuursvergaderingen op 12 januari, 26 april, 12 juli en 14 november 1996 was het bestuur ook aanwezig op de aandeelhoudersvergaderingen van NLnet Holding B.V. op 26 april en 12 juli 1996.

Het bestuur laat zich inzake organisatorische en financiële zaken, adviseren door een juridisch bedrijfsspecialist, een notaris (beiden van Derks Star Busmann) en door financiële en fiscale specialisten (van Coopers & Lybrand).

Een belangrijke wijziging in het blik- en aandachtsveld van de Stichting NLnet was op 12 juli 1996 de instelling van de Raad van Commissarissen voor de NLnet Holding B.V. De Stichting NLnet heeft twee van de in totaal drie commissarissen voorgedragen in de personen van Frances Brazier en Teus Hagen. Een derde commissaris is gevonden in de persoon van Erik Esseling, register accountant werkzaam bij Moret Ernst & Young te Utrecht. Allen zijn benoemd door de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders).

NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen

Het beleid van NLnet Holding B.V. is steeds gericht geweest op het verbeteren van de toegang tot Internet en het afstemmen van de functionaliteit op de wensen van de klanten. Een karakterisering van NLnet:
 • NLnet was de eerste Internet provider in Nederland. In 1997 viert NLnet haar 15-de verjaardag.
 • NLnet is de grootste leverancier van Internet access met een kwalitatief hoogwaardige Internet infrastructuur.
 • NLnet biedt Internet access door heel Nederland voor lokaal inbeltarief (analoog of ISDN digitaal).
 • NLnet is financieel onafhankelijk en een van de weinige Internet Providers die winstgevend zijn.
 • Om hoge kwaliteit Internet toegang te kunnen blijven bieden moet NLnet Holding B.V. voortdurend investeren in apparatuur, kennis en mensen. Eind 1996 werkten bij NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen 60 mensen. Deze groei is in 1996 gefinanciëerd uit eigen middelen en kortlopende bankkredieten.

  Het wordt echter wel duidelijker dat verdere groei op deze manier moeilijk vol te houden is. Met name groeien in internationale transportcapaciteit betekent groeien met steeds grotere (financiële) sprongen, terwijl de tarieven voortdurend door steeds grotere concurrenten onder druk staan.

  Om een eerste stap naar internationale samenwerking te kunnen zetten, alsook verdere groei van NLnet zeker te kunnen stellen, is naar oordeel van het stichtingsbestuur binnen afzienbare tijd een zowel financieel als technisch sterke partner nodig. Daarom zijn er gedurende 1996 enkele oriënterende gesprekken gevoerd om tot samenwerking of deelname te komen met potentiële partners en investeerders.

  De historische banden van de Stichting met de vereniging NLUUG zijn in 1996 zichtbaar gebleven door de continuering van de gezamenlijke newsletter en in een korting die NLnet aan NLUUG leden biedt. Daarnaast presenteerde NLnet zich op de diverse NLUUG conferenties, op uitnodiging van de NLUUG.

  EUnet

  In 1996 is de strategie van EUnet als exclusieve provider van internationale connectiviteit voor NLnet verlaten. NLnet heeft ook bij andere providers internationale connectiviteit ingekocht. Wel zijn er nog steeds banden tussen NLnet en EUnet Ltd.: NLnet is nog steeds aandeelhouder. Vertegenwoordiging op aandeelhoudersvergadering van EUnet Ltd. wordt gedaan door afgevaardigden van NLnet Holding B.V. Omdat het om een klein aantal aandelen gaat is de invloed van NLnet op EUnet gering.

  Door EUnet Ltd. is een nieuwe onderneming opgericht: EUnet International, met als doelstelling Internet toegang op nationaal niveau te verzorgen. Dit in tegenstelling tot de doelstelling van EUnet Ltd. zijnde internationale connectiviteit. EUnet International bezit een meerderheidsbelang in EUnet Ltd. Met de oprichting van EUnet International zijn uit EUnet Ltd. een aantal landen verdwenen, zoals Denemarken, Italië, Engeland, Ierland, Portugal, Spanje, en sinds kort Duitsland. In sommige landen heeft EUnet International een nieuwe vestiging opgezet, o.a. in Spanje, Ierland, en Zweden.

  Toekomst

  Door de instelling van de raad van commissarissen is de directe invloed van de Stichting NLnet op NLnet Holding B.V. en de werkmaatschappijen minimaal geworden. Wanneer samenwerking met of deelname in NLnet Holding B.V. door een derde partij realiteit wordt zal ook de indirecte invloed van de Stichting NLnet verder afnemen. Wanneer het belang van NLnet Holding B.V. het nodig maakt is het NLnet stichtingsbestuur bereid om zich (mogelijk volledig) terug te trekken uit de NLnet Holding B.V.

  De energie van de Stichting NLnet zal in dat geval goed gebruikt kunnen worden voor andere en nieuwe activiteiten. Deze zullen meer en meer gericht zijn op de research- en ontwikkelingskant van netwerken, omdat het puur commercieel exploiteren van netwerk activiteiten niet goed past binnen de doelstelling van de stichting.

  Het bestuur van Stichting NLnet, mei 1997.