logo Stichting NLnet

Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1995


Verslag bestuur Stichting NLnet

De Stichting NLnet beheert 93.2% van de aandelen van NLnet Holding B.V., met als doel elektronische informatie-uitwisseling nationaal en internationaal te ondersteunen en te bevorderen.

Om dit doel te verwezenlijken ondersteunt de Stichting de verdere ontwikkeling van de techniek om een goede, technisch hoogstaande, Internet infrastructuur in Nederland te garanderen, waarbij kwalitatief goede toegang wordt geboden aan professionele gebruikers (klein en groot) en niet-professionele gebruikers.

De huidige infrastructuur is toonaangevend en vooruitstrevend. Verdere ontwikkelingen op het gebied van bandbreedtevergroting zijn volop in beweging om de positie die NLnet heeft verworven (eerste op het gebied van infrastructuur, tweede in het publieke marktsegment) te garanderen en te verbeteren.

Om dit beleid te formuleren en te effectueren is het bestuur, bestaande uit Teus Hagen (voorzitter), Wytze van der Raay (penningmeester), Frances Brazier (secretaris) en Jos Alsters, in 1995 regelmatig bij elkaar geweest, op bestuursvergaderingen maar ook (d.d. 21 april en 31 oktober 1995) op de aandeelhoudersvergaderingen van NLnet Holding B.V.

Het bestuur heeft zich, in tegenstelling tot voorafgaande jaren, vooral gericht op beleidsvorming en veel minder op operationele zaken.

Het bestuur van de Stichting NLnet heeft zich laten adviseren door een juridisch bedrijfsspecialist/notaris (Derks . Star Busmann . Hanotiau) en door een financiële specialist (Coopers & Lybrand). Het nieuwe BW maakte een aantal wijzigingen in de stichtingsstatuten nodig. Tevens is er een eind gekomen aan het voordrachtsrecht van de NLUUG.

Deze wijzigingen zijn 16 mei 1995 ingegaan. De historische banden van de Stichting met de gebruikersvereniging NLUUG zijn in 1995 goed zichtbaar geweest in de continuering van de gezamenlijke Nieuwsbrief en in de korting die NLnet aan NLUUG-leden biedt.

Om afspraken ten aanzien van de verkoop en overdracht van aandelen vast te leggen, is een aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van NLnet Holding B.V. opgesteld en 13 oktober 1995 vastgelegd.

Beleid van NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen

Het beleid van NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen (in het kort hieronder met NLnet aangeduid) is gericht op het verbeteren van Internet dienstverlening door de toegang te vereenvoudigen en de Internetfunctionaliteit af te stemmen op de wensen van de klanten. De produkten van NLnet zijn afgestemd op eenvoudige instap- en doorgroeimogelijkheden.

Om hoge kwaliteit Internet toegang te bieden, investeert NLnet voortdurend in apparatuur, kennis en mensen. Zo is het aantal medewerkers in 1995 gegroeid van 8 naar 27. De organisatie wordt gekenmerkt door een snelle groei, informele lijnen en aandacht voor de verwachte groei in de toekomst.

De NLnet organisatie

De op 29 november 1994 ingevoerde organisatiestructuur is in 1995 de basis geweest voor verdere uitbreiding van de organisatie. Naast de drie werkmaatschappijen die NLnet Holding kent, te weten, NLnet Services B.V., NLnet Development B.V. en NLnet Services Amsterdam B.V. (filiaal Nijmegen), kent NLnet nu ook een joint venture, het Internet Connect Centre, van NLnet Services B.V. met West Service B.V. uit Delft.

NLnet Services B.V. onderhoudt een aanzienlijke infrastructuur in Nederland. Een backbone van 2 Megabits per seconde met een 40-tal Points of Presence (PoP) voor het aansluiten van vaste verbindingen voor zakelijke relaties plus een 28-tal (van de 40) PoP's die ook als inbelpunt fungeren. Zowel zakelijke als particuliere klanten van NLnet kunnen hierdoor in 97% van de gevallen tegen lokaal P'IT-tarief inbellen. NLnet Services B.V. richt haar dienstverlening uitsluitend op de zakelijke markt.

NLnet Services Amsterdam B.V., filiaal Nijmegen, richt haar dienstverlening uitsluitend op de particuliere markt, gebruik makend van de backbone en dienstverlening van NLnet Services B.V.

NLnet Development B.V. richt zich op het ontwikkelen van toepassingen ten dienste van NLnet Services B.V. en NLnet Services Amsterdam B.V. en op het ontwikkelen van een technologisch hoogwaardige infrastructuur, bijvoorbeeld door gebruik te maken van glasvezel technologie.

NLnet neemt voor ongeveer 5.71% deel in het aandelenkapitaal van EUnet Ltd. NLnet maakt ongeveer 25% deel uit van de omzet van EUnet en is in 1995 een van de belangrijkste (en oudste) deelnemers in EUnct. NLnet ziet EUnet als een belangrijke partner op het gebied van internationaal en intercontinentaal IP verkeer.

Het NLnet Stichtingsbestuur,

Teus Hagen (voorzitter)
Frances Brazier (secretaris)
Wytze van der Raay (penningmeester)
Jos Alsters (lid)