Draag bij aan SOS Internet

Met dit fonds willen we het mogelijk maken dat er geld beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten die van nut zouden kunnen zijn bij de rechtzaken rondom internetblokkades. Het geld gaat niet naar de juridische verdediging van XS4all en Ziggo (daar zorgen ze zelf voor), maar naar onafhankelijke initiatieven vanuit de samenleving ten dienste van de rechtszaak. Alleen met een gestructureerde aanpak kunnen we voorkomen dat hiermee een zeer onwenselijk precedent geschapen wordt.

Het fonds wordt kostenloos professioneel beheerd door stichting NLnet, de charititatieve instelling die dertig jaar geleden de basis legde voor het internet zoals we dat nu in Nederland kennen. Beoordeling van de aanvragen geschiedt door een commissie onder leiding van Marleen Stikker (Waag Society), Simon Hania (oud-technisch directeur XS4ALL) en Hendrik Rood (Adviseur Internetarchitectuur en -technologie).

Neem contact op als je vragen of ideeën hebt. Ook zijn je donaties (in wat voor vorm dan ook) van harte welkom.

Zelf overmaken
rekeninghouder
Stichting NLnet
Science Park 400
1098 XH  Amsterdam
Nederland
rekeningnummer
ING 7228890
 
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL30INGB0007228890
bank
ING BANK NV
P.O.Box 1800
1000 BV Amsterdam
Nederland
Vermeld bij je storting "SOS Internet".
Makkelijk doneren met iDEAL

iDEAL betalingen zijn een goedkoop alternatief voor credit-cards.

bedrag   €
uw bank
 
Doneren met PayPal of CreditCard

Voor alle donaties vanaf PayPal of CreditCard (ook als u zelf niet bij PayPal bent geregistreerd)